کانکتور یا سرکابل

کانکتور در کوره های القایی چه وظیفه ای دارند؟ متصل کننده کابل های آب و برق القایی به بانک خازنی ارشیابنیان تا کنون انواع کانکتورهای آبگرد از مرکز و آبگرد از بیرون را ساخته است. کوره القایی یک کوره الکتریکی است که در آن گرما توسط گرمایش القایی تأمین می‌گردد. ظرفیت کوره‌های القایی از کمتر از یک کیلوگرم …

کانکتور یا سرکابل اطلاعات بیشتر